Doplňování kódu pro PHP-GTK v Eclipse PDT

Nastavení doplňování kódu pro projekty v PHP-GTK2 v Eclipse PDT je velice jednoduché. Následující příklad je ukázán na OS Windows, ale měl by být stejný na všech podporovaných platformách:

 1. Nejprve spusťte Gtk_Dumper.php extraktor jak je popsáno na předcházející stránce a uložte si vygenerovanou kostru kódu do nějakého stálého adresáře (řekněme e:\src\php\php-gtk\stubs-2.0.1.php pro doplňování kódu PHP-GTK ve verzi 2.0.1).
 2. Nyní spusťte Eclipse s PHP rozložením (Perspective)
 3. Vytvořte nový projekt pro uložení kostry kódu
 4. Přidejte cestu k adresáři, kam jste si uložili vygenerovanou kostru kódu
 5. Uložte projekt
 6. Vytvořte nový PHP projekt
 7. Ve vlastnostech projektu (Properties) zadejte referenci (Project References) na projekt s kostrou kódu, který jste vytvořili v minulých krocích
 8. Toť vše:)

Přopomínám, že doplňování kódu v Eclipse PDT zobrazuje:

 • typy parametrů předávaných metodám
 • třídní konstanty (například Gtk::BUILDER_ERROR_*)
 • další komentáře popisující nejrůznější symboly (například /* or NULL */) volitelných parametrů metod